Hvorfor lage årsrapporten i PDF når du kan lage den interaktivt? Presenter tall, statistik, tekst og bilder med interaktive grafer, bevegende tidslinjer, HTML5 video og bilder osv. Vi har funnet løsningen for framtidas årsrapport. Årsrapporten vi har laget for Standard Norge illustrerer bare en håndfull av muligheter.

Se eksemplet her