Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Som sjefsredaktør eller redakstør har du oversikt over hvem som gjør hva og til hvilken frist. Prioriter, fordel og følg opp.

Redaksjonelt styringsverktøy

I en bedrift er det ofte mange mennesker involvert i å lage innhold til nett, digitale nettbrett trykte publikasjoner. Eksterne bidragsytere, fotografer, skribenter, journalister, korrekturlesere, redigerere som igjen er organisert under flere avdelinger. Hvordan håndterer redaktører mange mennesker og deres arbeidsoppgaver på en oversiktig, lett og effektiv måte?

Den flerkulturelle avisen har utviklet et redaksjonelt styringsverktøy som del av publiseringsløsningen slik at det er mulig å koordinere all type produksjon gjennom ett system. I dette systemet er det flere nivåer av brukere med ulike tilgang og rettigheter. Systemet vårt er skalerbart slik at man kan opprette så mange roller som det er nødvendig med ulike rettigheter og muligheter.

En sak må gjennom mange ledd som språkvask, korrektur, redigering eller gjennom flere avdelinger i en bedrift. Og den ansvarlige kan følge med på hvem som gjør hva og hvor langt en sak er kommet via hvilket som helst nettleser, mobil eller nettbrett.