Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Opprett, endre og slette mapper, undermapper og undermapper av undermapper. Ha tekst, dokumenter, filer osv i ulike mapper med ulike brukertilgang.

Dokumenthåndtering

Denne modulen er et webbasert dokukmentarkiv, bildebank og videoarkiv for lagring, bearbeiding og distribusjon av elektroniske dokumenter og filer. Systemet kan brukes som del av publiseringsløsningen eller individuelt. Denne er utviklet i samarbeid med krevende og profesjonelle kunder.