Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Om oss

Portu spesialiserer seg på konsulent- og førstelinjesupport i innholdsdrifting av web-tjenester. 

Vi tar også på oss innholdsproduksjon til nett og trykte medier. Våre kreative team og journalister har bred erfaring i kommunikasjon rettet mot både majoritets – og minoritetsmiljøer og produserer innhold av høy kreativ og redaksjonell kvalitet. 

Portu, en enhet i Utrop, som er Norges første flerkulturelle avis, har også spesialkompetanse innenfor markedsføring av produkter og tjenester rettet mot flerkulturelle målgrupper i Norge og samarbeider med kommunikasjonsbyråer og reklamebyråer.

Vi samarbeider dessuten med minoritetsradioer, community nettportaler, minoritetsspråklige aviser og siste ledd i det flerkulturelle forretningsmiljøet.

Kontakt oss:
Utrop AS Portu Media & communications
Postboks 8962, Youngstorget
0028 Oslo
Tel: 22 04 14 60
Mobil / SMS: 95 158 758
Fax: 94 76 57 86
E-post: info(a)portu.no
Org.nr 986774300 MVA