Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Våre verdier

Vi strekker oss kontinuerlig etter å tiltrekke oss medarbeidere, kunder og investorer som som er opptatt av god kvalitet, gode IT-skikker innen fri programvare, samarbeid og utvikling. Det er grunnfjellet i vår virksomhet og grunnlaget for vår visjon og forretningsidé.
 
Vår visjon er basert på de verdier som ligger til grunn for vår måte å drive vår virksomhet. Med utgangspunkt i vår historikk, våre kjerneverdier og visjon former vi vår virksomhet.

Vi streber etter å utvikle oss i samsvar med verdiene som er forankret i vår historikk og vår foretakskultur.

Disse verdiene er veiledende for hvordan vi arbeider og former fremtiden. Det er viktig for oss at vår virksomhet skjer med nærhet, kunnskap og engasjement:
Nærhet – Hos oss finnes det en tradisjon på nært samarbeid med våre kunder, mellom våre samarbeidspartnere og mellom våre medarbeidere. Kunnskap vokser ved at flere tar del av den og vår arbeidsmetode bygger på mange og nære kontakter internt, med partnere og våre kunder. 

Kunnskap – Våre konsulenter har høy teknisk kompetanse som de kontinuerlig utvikler i krevende kundeoppdrag, gjennom kompetansenettverk og videreutdannelse. Vi kan derfor tilby våre kunder høy kompetanse også i nye teknologiområder.

Engasjement – Vår virksomhet preges av våre medarbeideres engasjement for kundenes, kollegenes og egen utvikling. En stor del av engasjementet kommer fra delegert ansvar, småbedriftskultur og tiltro til at informasjon håndteres best av hver enkelt medarbeider i nært samarbeid med kunden.