Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Avansert nyhetsbrevmodul. Brukere velger format og frekvens.

Utforming av nyhetsbrev word-liknende redigeringsmuligheter. Mottakere kan velges fra database eller lastes opp som CSV fil.

Oversikt over mottakere, mulighet for å legge til, redigere og slette mottakere.

Nyhetsbrev-modul

Utsendelse av nyhetsbrev fra en medlemsdatabase. Mottakere kan selv velge når og hvordan nyhetsbrev skal sendes til dem. Alt foregår automatisk. Kan også brukes til å sende manuelle utsendelser som f.esk pressemelding. 

Nyhetsbrevet kan brukes på følgende måter:
1. Brukere selv registrerer e-post, navn, hyppighet (hver dag, uke mnd), format (html/tekst), andre preferanser (vin, brennevin, begge osv).

2. Brukere (e-postliste) lastes opp som CSV-fil til forskjellige grupper (presse, vininteresserte, brennevininteresserte osv)

2. Automatisk utsendelse (Forutsetter at artikler blir publisert med Lixuz). Tittel, ingress og link til å lese mer blir sendt på e-post etter valgte preferanser.

3. Manuell utsendelse: Man kan utforme nyhetsbrevet selv eller bruke tidligere nyhetsbrev som mal. Linke, legge ved bilde, video osv. Sende til utvalgte grupper eller alle.

4. Admin side for sletting, redigering, legge til e-post, sende nyhetsbrev, innstillinger.