Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

Et søk på "tor bjørklund" gir treff både i nyheter, forskning og bilder.

Avansert søkemotor som søker f.esk i en PDF.

Digital bibliotek

Portu Media & Communications har designet, konseptualisert, programmert og kvalitetssikret denne satsingen. Dette digitale biblioteket har vært et avansert prosjekt hvor flere personer med ulike kompentanser har samarbeidet. 

Innholdet i biblioteket er utgivelser, rapporter, publikasjoner, bøker, forskningsartikler, organisasjoner og sentrale personer. Portu har programmert muligheten for å samle inn, indeksere og elektronisk langtidslagre kvalitativt godt og troverdig innhold i henhold til internasjonale bibliotekstandarder.

Bak biblioteket har vi valgt Lixuz som er en CMS som er fri programvare.

Se det digitale biblioteket her:
www.digib.no