Portu media & communications

Hvorfor finne opp hjulet når noen andre har gjort det allerede?

Fri programvare gir deg friheten til å velge IT-utviklere og driftsleverandører. Ta kontrollen!

SMS abonnement

Portu i samarbeid med Teletopia har laget en løsning hvor besøkende til en nettside kan betale med sms og få tilgang på digitalt innhold. 

Samarbeidet med Teletopia åpner for mange kreative muligheter. Løsningen kan brukes til varslingstjenester, salg av innhold, DM til egne kundedatabaser, mikrobetaling til nettinnhold eller gjentakende betaling inntil brukeren stopper abonnementet. 

Portu har utgitt koden som åpen kildekode.